Recenze a rozhovory - jak psát?? klik; rozcestník - zajímavosti - zdeUpozornění!!

5. february 2017 at 19:27 | Sophie |  Zrcadla
!!Upozornění!!

Povídka Zrcadla (18+) obsahuje obsah pro dospělé. A jsem povinna vás na toto upozornit. Děkuji za pochopení.

Povídka Zrcadla, na níž se zřejmě chystáte vstoupit, obsahují obsah, jenž může vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že v povídce může být popisován obsah se sexuální tématikou. Postupujte tedy, prosím, podle následujících instrukcí.
Přečtěte si důkladně následující prohlášení:
  1. Je mi více než 18 let, resp. dosáhl jsem již zletilosti.
  2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v takovém státě, jakož i jakékoli případné další podmínky vstupu na stránky s uvedeným obsahem, a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
  3. Eroticky a sexuálně či na násilí orientovaný obsah stránek mne nikterak neuráží, nepohoršuje ani jinak neohrožuje
  4. Na tyto stránky vstupuji zcela dobrovolně
  5. Souhlasím s tím, že uvedený obsah stránek jsem oprávněn užívat jen v soukromí, a to výlučně pro svou osobní potřebu
  6. Neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k obsahu získanému na těchto stránkách jakýmkoli osobám, které nesplňují podmínky uvedené výše v tomto prohlášení


Klepnutím na "Souhlasím" souhlasíte se vstupem a potvrzujete, že splňujete všechny uvedené body.
Klepnutím na "Nesouhlasím" budete přesměrováni na úvodní stránku. 

Comments are closed.


Actual articles

Reklama
HOME | © Terka | Zákaz kopirování a zneužívání veškerého obsahu blogu! Obsah celého blogu je chráněn autorským právem! © 2013 - 2018